PO


aanbod voor het onderwijs
Organisatieontwikkeling Wij ondersteunen het College van Bestuur, Directie en Management bij het formuleren en operationaliseren van strategische doelen of bij de visie op de ontwikkeling van de organisatie. Onze invalshoek ligt bij de verbinding van de organisatiedoelen naar de concrete inzet van het personeel. We trekken een korte lijn van deze […]

Aanbod voor het onderwijs