Aanbod voor het onderwijs


Organisatieontwikkeling

Wij ondersteunen het College van Bestuur, Directie en Management bij het formuleren en operationaliseren van strategische doelen of bij de visie op de ontwikkeling van de organisatie. Onze invalshoek ligt bij de verbinding van de organisatiedoelen naar de concrete inzet van het personeel. We trekken een korte lijn van deze doelen naar de dialoog tussen het management met de individuele medewerker. We brengen meer systematiek en diepte in deze dialoog, dit mede vanuit de betekenisgeving en doelen van individuele medewerkers. 

 

Sturen op kwaliteit en werkresultaten binnen het onderwijs (PO, VO, BVE, HBO, Universiteiten)

Wij ondersteunen onderwijsinstellingen die de inzet van het personeel op een hoger plan willen brengen. Bijvoorbeeld door trajecten te begeleiden en in te richten ten behoeve van sturing  op kwaliteit en werkresultaten en professionalisering. 

 

Functieordening en functiewaardering (PO, VO, BVE, HBO, Universiteiten)

Wij hebben ruime ervaring met organisatiestructurering, functiewaardering en functieordening. Desgewenst maken wij hierbij direct een heldere koppeling met organisatieontwikkeling, professionaliseringstrajecten en resultaatsturing. Verder kunt u bij ons terecht voor service, expertise en onderhoud van uw functie- en salarisgebouw. We werken met gecertificeerde FUWA-deskundigen. 

 

Maak kennis en stuur een e-mail naar henk@dejonghrm.nl of bel 06 – 112 063 01 voor een afspraak.