puzzle

Onze motivatie

Graag stellen wij ons voor aan u. Wij zijn een netwerkorganisatie en gaan verbindingen aan om de door u gestelde organisatievraagstukken succesvol te kunnen oplossen. Onze motivatie ligt bij het vernieuwen en verbeteren van uw organisatie. Uiteindelijk is de kracht van de organisatie echter afhankelijk van inzet, gedrag en concrete resultaten uit de handen van uw medewerkers. Wij werken graag voor organisaties die gedreven zijn om structurele vragen hierbij op te pakken.

Versterking en innovatie van de inzet van uw medewerkers

Het accent bij onze dienstverlening ligt dan ook bij de ontwikkeling en vernieuwing van de personeelsinzet. Onze diensten dragen bij aan succesvol gedrag bij uw medewerkers. Hierbij werken we samen met u aan praktijkgerichte en aansprekende oplossingen. De oplossingen zijn direct werkzaam en zijn bovendien gericht op een meerjaren impact. 

dienst

Dienstverlening

  • Wij ondersteunen bij het formuleren van organisatiestrategie en HR strategie. Effecten op het gedrag van medewerkers komen tot stand door nieuwe mogelijkheden te creëren voor sturing op werkresultaten, dit gekoppeld aan het in beeld brengen van de benodigde onderscheidende kwaliteiten en talenten van medewerkers. We implementeren samen met u de gekozen oplossingen, met betrokkenheid en samenwerking met medewerkers en management.  
  • Ook zijn we voor u beschikbaar voor opzet en implementatie van een eigentijdse HR dialoog tussen management en personeel over verwachtingen en (bij)sturing van gedrag. Een dialoog die mede uitgaat van betekenisgeving en drijfveren van medewerkers. De HR cyclus kan hierbij onderbouwd worden met eenvoudige maar krachtige hulpmiddelen. Middelen die gekoppeld zijn aan de organisatiedoelen en direct  toepasbaar zijn. 
  • Waar nodig zorgen we voor actiegerichte analyses die diepgang en versnelling geven om tot resultaat te komen. Gericht onderzoek en analyse leveren hierbij scherp en soms verrassend zicht op de huidige situatie. Het geeft houvast om een geschikte en doelmatige benadering en aanpak te kiezen. 

Ervaring

Wij werken voor klanten in de publieke sector (onderwijs, zorg, overheid).

De vraagstukken lopen uiteen van het begeleiden van een College of Raad van Bestuur bij het inrichten van bijvoorbeeld een management charter of een bestuurlijk handvest, het uitwerken van een HR strategie tot en met vraagstukken t.a.v. optimalisering van de personeelsinzet.

Vanwege onze lange ervaring hebben we regelmatig een rol in interne commissies (reorganisaties, beoordeling, beloningsvraagstukken). Daarnaast zetten we vanuit onze kennisnetwerken, actuele expertise, kennis en inzichten in bij het afhandelen van de gestelde vragen. 

Co-producties en terugkoppeling van klanten

Waar mogelijke werken we samen met klanten en gaan we co-producties aan. Hiermee werken we bovendien aan betrokkenheid van management en medewerkers. Klanten waarderen onze aandacht voor kwaliteit, maatwerk en snelheid van handelen. 

coproductie

Maak kennis en stuur een e-mail naar henk@dejonghrm.nl of bel 06 - 112 063 01 voor een afspraak.