Producten en diensten


Onze dienstverlening is gericht op versterking en kwaliteitsverhoging van de inzet van uw medewerkers.  

 

Prestatieverbetering

  • begeleiden van werkgever en werknemers bij het operationaliseren en meetbaar maken van de resultaten van de functie-uitoefening;
  • trainen van management en medewerkers op resultaatgericht werken;
  • verbeteren van werkprocessen;
  • (her)inrichten van organisatie-eenheden met meer effectiviteit en efficiency;
  • beschrijven en waarderen van functies in geavanceerde en flexibele functiedocumenten in termen van output, effecten, te leveren producten, diensten en prestaties.

 

Organisatieverandering en reorganisatie

  • opzetten en uitvoeren van reorganisaties, opstellen van sociaal statuut, mobiliteitsbeleid, etc.
  • ondersteuning overleg met de OR en vakorganisaties;
  • het vanuit een onafhankelijke positie analyseren van mogelijkheden, wensen van personeelsleden gericht op verandering van baan binnen het bedrijf of daarbuiten.

 

Outputgericht competentiemanagement

  • competentiemanagement gericht op prestaties;
  • onderscheid in beloning op basis van realisering van resultaten en beoordeling van de effecten van de inzet van competenties.

 

Maak kennis en stuur een e-mail naar henk@dejonghrm.nl of bel 06-52167633 voor een afspraak.